Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Formy kontaktu ze Sprzedawcą
 4. Wymagania techniczne
 5. Proces zakupowy
 6. Realizacja płatności
 7. Realizacja zamówienia i dostawa
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje
 10. Tryb składania reklamacji
 11. Przetwarzanie danych osobowych
 12. Zastrzeżenia
 13. Kupujący niebędący Konsumentami

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. Definicje

Sprzedawca: Kwiaciarnie Wrzos, ul. Cisowa 10, 86-065 Łochowo,

NIP 9532183419, REGON 341457876.

Sklep: sklep internetowy prowadzony pod adresem www.kwiaciarniewrzos.pl.

Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący: każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin: niniejszy regulamin.

Konto: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep określona w odrębnym Regulaminie, pozwalająca kupującemu na stworzenie swojego Konta.

Formularz Kontaktowy: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep określona w odrębnym regulaminie, pozwalająca kupującemu na bezpośrednią komunikację tekstową ze Sprzedawcą.

Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa świadczona drogą elektroniczną: usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Regulamin: niniejszy regulamin, którego treść wynika z wymagań art. 8 i art. 21 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495). Regulamin jest udostępniony Konsumentowi bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

Polskie ePłatności: system płatności elektronicznych dostarczany przez Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż i dostawę przesyłek kwiatowych oraz upominków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Opisy i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie www.kwiaciarniewrzos.pl stanowią własność Sprzedającego, zaś ich kopiowanie, użytkowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 3. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

 1. Formy kontaktu ze sprzedawcą

Adres pocztowy: Cisowa 10, 86-065 Łochowo

Adres email: sklep@kwiaciarniewrzos.pl

Telefon: +48 508 28 44 22

 1. Wymagania techniczne

Dla funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka obsługująca Java Script i pliki cookie.

 1. Proces zakupowy
 1. Zamówienia składane i przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarniewrzos.pl
 2. Wskazane w sklepie ceny towarów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 3. Na całkowitą cenę towaru składają się: cena za towar i koszty wysyłki.
 4. W celu zakupu towaru należy dodać go do koszyka w sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera adres dostawy towaru, sposób płatności i inne dane potrzebne do realizacji złożonego zamówienia, a w przypadku wyboru odbioru własnego adres kwiaciarni realizującej zamówienie.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
 8. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący w momencie złożenia zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Sprzedawcę, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Płatności
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
 • za pośrednictwem platformy płatniczej Polskie ePłatności;
 • w przypadku wyboru odbioru własnego w sklepie możliwa jest płatność gotówką w wybranym sklepie stacjonarnym.
 1. W przypadku korzystania z systemu płatności elektronicznych, ze względu na ich specyfikę, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia i dostawa
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający przystępuje do jego realizacji. Wysyłka zamówienia następuje wyłącznie po jego opłaceniu w systemie płatności elektronicznych.
 3. Towary zakupione w sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towary zakupione w sklepie dostarczane są za pomocą przesyłki kurierskiej.
 5. Wybór opcji Odbiór własny wiąże się z koniecznością odbioru zamówionego przez Kupującego towaru w jednym z 4 sklepów stacjonarnych. Kupujący ma możliwość wyboru adresu sklepu stacjonarnego w procesie zamawiania.
 6. Termin dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1 dzień roboczy.
 7. Przesyłki dostarczane są w dni robocze w godzinach od 9 do 17 lub po telefonicznym uzgodnieniu później.
 8. Godzina doręczenia nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia przesyłki.
 9. W dniach 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku mogą nastąpić zmiany w terminach przyjmowania i realizacji zamówień. Informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.
 10. Przesyłki zamówione na adresy budynków użyteczności publicznej (jak np. szpitali, hoteli, biurowców, banków) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 11. Kupujący ma możliwość wskazania treści jaka ma być umieszczona na bileciku załączanym do przesyłki kwiatowej lub upominku.
 12. Odbiorca otrzymuje wybrany produkt wraz z bilecikiem, na którym wpisana zostanie treść podana przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 13. Sprzedawca nie odpowiada za treści wskazane przez Klienta do zamieszczenia na bileciku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do edycji treści bileciki. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdyby wskazana przez Kupującego treść bilecika miała charakter obraźliwy, bezprawny lub mogący wywoływać uczucie zgorszenia u odbiorcy;
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały doręczone z opóźnieniem lub niedostarczone z powodu podania przez Kupującego błędnych danych kontaktowych lub adresowych odbiorcy, niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem lub negatywnej weryfikacji płatności.
 15. Przy zamówieniach na adres domowy, w sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata przesyłki pozostawi przesyłkę zastanym domownikom. Klient zastrzec może w zamówieniu, iż doręczenie przesyłki nastąpić może wyłącznie do rąk adresata.
 16. W sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata jak i domowników, pod wskazanym adresem pozostawi pisemną wiadomość zawierającą prośbę o telefoniczny kontakt oraz informację o przesyłce kwiatowej i upominku wraz ze wskazaniem adresu, pod którym możliwy będzie odbiór przesyłki. Brak kontaktu odbiorcy pod wskazanym numerem telefonu lub nieodebranie przesyłki pod wskazanym adresem w następnym dniu roboczym do godziny 18.00 skutkuje uznaniem zamówienia za zrealizowane.
 17. Kupujący może w zamówieniu wyrazić zgodę na pozostawienie przesyłki u sąsiadów lub pod drzwiami lokalu, na adres którego miało nastąpić doręczenie.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata zamówienie traktowane jest jako zrealizowane.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych w wybranym sklepie stacjonarnym lub na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

a) Konsument jak i Sprzedawca mają prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu z zastrzeżeniem p. 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

b) Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument, lub osoba trzecia przez niego wskazana (inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie towaru;

c) Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji, z wykorzystaniem danych wskazanych w p. 2 Regulaminu.

d) Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu.

e) Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

f) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

g) Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

h) Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

i) Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w pkt.2 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

j) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

k) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

 1. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku produktów szybko psujących się tj. m.in. kwiatów ciętych, wiązanek i wieńców

 1. Tryb składania reklamacji
 1. w przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • przy wadzie istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.
 1. Reklamacje na zasadzie rękojmi należy składać na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 2. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest obowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 3. Jeżeli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o postępowanie polubowne;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.

Gwarancja sprzedawcy na kwiaty cięte

  1. Sprzedawca gwarantuje, iż kwiaty cięte zachowają świeżość przez 3 dni od daty dostawy, z zastrzeżeniem ich właściwej pielęgnacji przez odbiorcę. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w dniu dostawy tj. minimalna temperatura w regionie dostawy poniżej 10 stopni Celsjusza lub maksymalna temperatura w regionie dostawy powyżej 25 stopni Celsjusza, gwarancja świeżości kwiatów obowiązuje przez 1 dzień.
  2. Odbiorca potwierdza otrzymanie przesyłki i określa jakość i świeżość doręczonych kwiatów na druku potwierdzenia odbioru.
  3. Reklamacja dotycząca świeżości dostarczonych kwiatów winna zostać złożona telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin od doręczenia przesyłki, tak by możliwa było jej rozpoznanie.
  4. Reklamacja dotycząca zgodności doręczonej przesyłki z treścią zamówienia oraz świeżości kwiatów winna zostać złożona wraz ze zdjęciem doręczonego bukietu lub upominku.

11. Zastrzeżenia

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

12. Kupujący nie będący Konsumentami

 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 2. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującego.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd rejonowy właściwy dla Siedziby Sprzedającego.